Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6293 Przejęcie gospodarstw rolnych X

I SA/Wa 374/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1118/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 166/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-03

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 3344/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

I SA/Wa 3345/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

I SA/Wa 3343/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

I SA/Wa 3345/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II SA/Go 1043/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-02-09

Sprawa ze skargi R.O. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego postanowieniem WSA w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie przejścia gospodarstwa rolnego z mocy prawa na własność Państwa bez odszkodowania

II SA/Go 1043/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-30

Sprawa ze skargi R.O. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego postanowieniem WSA w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie przejścia gospodarstwa rolnego z mocy prawa na własność Państwa bez odszkodowania

II SO/Gd 16/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przed wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   13