Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Gliwicach X
  • Hasło
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 584/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie odszkodowania za nabycie z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

II SA/Gl 417/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za udział w nieruchomości zajętej pod drogę publiczną