Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6299 Inne o symbolu podstawowym 629 X

II SA/Gl 467/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody S. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 626/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nabycie z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę publiczną.

II SA/Gl 223/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 719/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną

II SA/Gl 835/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 760/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 774/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 861/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 970/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 977/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
1   Następne >   +2   6