Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 565/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zmiany decyzji o przyznaniu zasiłku stałego

II SA/Op 425/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

II SA/Op 491/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania zasiłku celowego w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'

II SA/Op 15/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Op 516/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

II SA/Op 562/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SA/Op 553/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie uznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane

II SA/Op 525/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

II SA/Op 554/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie uznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane

II SA/Op 218/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Burmistrza Głubczyc , nr [...].
1   Następne >   +2   5