Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 338/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku okresowego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SO/Op 2/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-02-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie decyzji SKO w Opolu w przedmiocie prawa pomocy w sprawie zasiłku celowego

II SA/Op 137/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Op 153/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania w sprawie zaliczki alimentacyjnej na skutek wniosku o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 310/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku okresowego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 378/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku celowego

II SA/Op 20/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 377/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 527/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 567/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-28

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100