Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 1/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 375/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie świadczenia rodzinnego

II SA/Op 643/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 553/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'

II SA/Op 445/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Op 543/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

II SA/Op 391/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie zasiłku stałego

II SAB/Op 59/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'

II SA/Op 583/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie usług opiekuńczych

II SA/Op 448/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego w ramach programu wieloletniego 'Pomoc Państwa w zakresie dożywiania'
1   Następne >   +2   +5   +10   74