Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 207/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. F. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 256/16 - Postanowienie NSA z 2017-04-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. D. o udzielenie pomocy w postaci zasiłku stałego i zasiłku celowego na zakup gorącego posiłku bądź żywności

II SO/Op 17/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-18

Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość w sprawie o skierowanie do domu pomocy społecznej

II SAB/Po 47/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-10-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta P. w przedmiocie pomocy społecznej odrzucić skargę

IV SAB/Gl 186/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OW 143/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. S. o przyznanie zasiłku okresowego oraz do wskazania organu zobowiązanego do zwrotu wydatków poniesionych na realizację świadczeń przyznanych w formie gorących posiłków

I OW 125/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. C. o udzielenie pomocy w postaci zasiłku okresowego oraz celowego na zakup odzieży i bielizny

II SAB/Po 144/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-11-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie zasiłku celowego

IV SAB/Gl 194/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-09-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta T. w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna
1   Następne >   +2   +5   +10   17