Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 201/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Wniosek w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na utrzymanie małoletniej S.B. w rodzinnym domu dziecka

I OZ 410/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 819/19 o odrzuceniu zażalenia J. K. na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 819/19 o odrzuceniu skargi kasacyjnej J. K. od postanowienia WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 819/19 o odrzuceniu skargi J. K. na uchwałę Rady Miejskiej w Wielicz...

III SO/Gd 19/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-04-10

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Radzie Miejskiej w M. grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami sprawy

IV SA/Wr 92/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-08-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J.-L. w przedmiocie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą '[...]' dla rodzin zamieszkałych na terenie gminy J.

I OW 163/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-15

Wniosek w przedmiocie wskazania podmiotu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci D. i F. S. w pieczy zastępczej