Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Lu 34/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niewydania odpisów dokumentów z akt administracyjnych dotyczących świadczeń z pomocy społecznej