Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Lu 63/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku

II SAB/Lu 77/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niezałatwienia w terminie wniosku o wyłączenie pracownika

II SAB/Lu 95/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wniosku dotyczącego świadczeń z pomocy społecznej

II SAB/Op 11/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

II SAB/Lu 80/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-01-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie niezałatwienia wniosku z dnia [...] dotyczącego świadczenia z pomocy społecznej