Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II OZ 1041/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 1440/04 o odrzuceniu zażalenia S. B. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 1440/04 o odrzuceniu skargi kasacyjnej S. B. od postanowienia WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 1440/04 o odrzuceniu skargi S. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoł...

II OSK 3/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych