Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 294/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-29

Wniosek w przedmiocie zakazu organizowania objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt

II SA/Op 428/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-11-21

Wniosek w przedmiocie braku zgody na udostępnianie mienia gminnego dla potrzeb organizacji widowisk obejmujących tresurę dzikich zwierząt

II SA/Op 429/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-11-07

Sprawa ze skargi S. Z. na apel Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie nieudostępniania nieruchomości dla potrzeb organizacji widowisk obejmujących tresurę dzikich zwierząt