Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Op 62/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Praszce w przedmiocie stawki wynagrodzenia za pobyt dziecka u dziennego opiekuna

II SA/Op 61/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Praszce w przedmiocie stawek wynagrodzenia opiekuna dziennego

II SA/Op 18/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza w zakresie gospodarowania mieniem gminnym

II SA/Op 343/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Op 530/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów

II SA/Op 360/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niemodlinie w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy