Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 274/19 - Postanowienie NSA z 2020-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania informacji M. G. o zmianie adresu zamieszkania w prawie jazdy

I OW 17/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. P. o przyznanie pomocy w formie schronienia

I OW 161/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku stałego

I OW 18/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. M. o przyznanie pomocy finansowej

I OW 30/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do uregulowania sytuacji pojazdu

I OW 68/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-23

Wniosek w przedmiocie wydania skierowania i dofinansowania pobytu w Domu Seniora '[...]' w W.

I OW 67/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-23

Wniosek o przyznanie pomocy w formie zasiłku stałego

II GW 47/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-06

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego

II GW 44/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-06

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego

II GW 45/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-06

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego
1   Następne >   +2   +5   10