Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OW 92/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy dotyczącej zmiany ukształtowania terenu działki

II OW 87/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku i wydania decyzji nakazującej usunięcia stwierdzonych zagrożeń w budynku będącym zabytkiem niewpisanym do rejestru zabytków