Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

OW 152/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia organu właściwego do załatwienia sprawy rozbiórki obiektu tymczasowego położonego na nieruchomości przy ul. [...] p we Włocławku.

II OW 5/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do prowadzenia postępowania o rozbiórkę ogrodzenia zlokalizowanego w pasie drogi gminnej

II OW 3/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania nakazu zabezpieczenia robót budowlanych

II OW 46/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie prowadzenia robót budowlanych na działkach nr 3816, 3821, 3827, 3828 w K.

OW 156/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania skargi Wspólnoty Mieszkaniowej '[...]' na działanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego