Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 3/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-05

Wniosek Wójta Gminy Czarna w sprawie uciążliwości użytkowania kanału i ubikacji

II OW 165/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-26

Wniosek w przedmiocie udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

II OW 171/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do podjęcia działań w sprawie wykonania drogi dojazdowej przez Pana G.Z. na dz. nr A, części dz. nr B

II OW 176/11 - Postanowienie NSA z 2012-03-16

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku E. B. o stwierdzenie nieważności decyzji Przewodniczącego Zarządu Sądeckiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych znak: [...]

II OW 52/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych przy realizacji budynku mieszkalnego na działce nr ew. [...] przy ul. [...] w Z.

II OW 73/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku G. i S. M. w sprawie ogródka piwnego przy ulicy [...] w Ż.

II OW 84/09 - Postanowienie NSA z 2010-02-26

Wniosek w przedmiocie wszczęcia postępowania nakazującego rozbiórkę 'tymczasowego obiektu kontenerowego' znajdującego się na działce nr [...] obr. [...] P.

II OW 142/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Straży Miejskiej w Zakopanem o zbadanie legalności i prawidłowości prowadzonych prac budowlanych na działkach [...] i [...] obr. [...] w Zakopanem

II OW 22/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-15

Wniosek w przedmiocie rozbiórki tymczasowego obiektu budowlanego zrealizowanego na podstawie zgłoszenia, a istniejącego po upływie okresu jego użytkowania.

II OW 42/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-24

Wniosek w przedmiocie wykonania wykopów przez współwłaściciela K. P. na działkach nr [...] i [...] w miejscowości W. gmina S.
1   Następne >   +2   +5   +10   15