Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 1679/10 - Wyrok NSA z 2010-12-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi W. K. o wymierzenie Burmistrzowi K. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt IV SAB/Gl 52/09 w przedmiocie informacji publicznej