Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1340/11 - Wyrok NSA z 2011-09-22

Sprawa ze skargi kasacyjnej M. B. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M. B. na Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 971/09