Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OSK 1430/13 - Wyrok NSA z 2013-11-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. G. o wymierzenie grzywny Ministrowi Infrastruktury w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1942/09

I OSK 1593/12 - Wyrok NSA z 2012-10-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. G. o wymierzenie grzywny Ministrowi Infrastruktury w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1942/09

I OSK 308/09 - Wyrok NSA z 2009-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z bezczynnością po wyroku WSA w Warszawie z dnia 2

I OSK 1555/14 - Wyrok NSA z 2015-02-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A.G. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Infrastruktury grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1942/09

I OSK 48/15 - Wyrok NSA z 2015-04-30

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. L. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2098/12