Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Łd 735/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi J.K. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 711/11 dotyczącej pozwolenia na budowę trzech elektrowni wiatrowych

II SA/Wr 743/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-29

Sprawa ze skargi P.L. i P.L. na Wojewodę D. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 15/13

II SA/Łd 735/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-23

Sprawa ze skargi J. K. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 711/11 dotyczącej pozwolenia na budowę trzech elektrowni wiatrowych

II SA/Kr 934/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-12

Sprawa ze skargi A.F. na niewykonanie przez Wojewodę wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. II SA/Kr 301/04

II OW 141/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Bk 20/12 ze skargi na bezczynność Wojewody Podlaskiego w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie udzielenia pozwoleni...

II SA/Bd 535/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-12-20

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie II SAB/Bd 135/12

I SA/Wa 438/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-24

Sprawa ze skargi T. C. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 155/12

VII SA/Wa 1166/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-02

Sprawa ze skargi B.C. na niewykonanie wyroku NSA sygn. akt II OSK 1692/10 przez Wojewodę [...]

II SA/Bk 220/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-04-25

Sprawa ze skargi E. N. i F. N. na niewykonanie przez Wojewodę [...] wyroku WSA w Białymstoku z 25 sierpnia 2010 r. sygn. akt II SA/Bk 71/10 w sprawie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany

VII SA/Wa 2886/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-19

Sprawa ze skargi T.G.,Z. G. w przedmiocie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania po wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 731/10
1   Następne >   +2   4