Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SAB/Gl 277/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-12-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w C. w przedmiocie przekroczenia terminów do załatwienia sprawy

I OZ 1268/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie rozpoznania zażalenia

I OZ 976/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie wniosku o wydanie zaświadczenia

III SAB/Gd 36/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność lub przewlekłość Komendanta Powiatowego Policji w B. w przedmiocie wydania zaświadczenia w sprawie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

III SAB/Kr 91/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-12-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie sporządzenia i udostępnienia kopii z akt sprawy na wniosek

I OZ 1041/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie udostępnienia akt sprawy

II SAB/Wa 804/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

II SAB/Wa 832/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

II SAB/Wa 831/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

II SAB/Wa 767/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] października 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej