Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Bd 498/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

II SA/Bd 498/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-02-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

II SA/Bd 498/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-02-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

II SA/Bd 498/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

II SA/Bd 544/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności postanowił: oddalić wniosek uczestniczki postępowania B. O.

II SA/Bd 826/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-06-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności postanowił: oddalić wniosek wobec L. K.

II SA/Bd 1194/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Bd 1194/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-08-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Bd 1194/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-02-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi decyzję SKO w T. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości postanowił: