Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Gl 835/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 1625/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji