Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I SA/Wa 3109/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SAB/Wa 388/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 491/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego