Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OSK 2141/13 - Wyrok NSA z 2015-05-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Płocku w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 272/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I OZ 109/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności postanawi...

I OSK 2070/13 - Wyrok NSA z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 777/14 - Wyrok NSA z 2015-01-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 66/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. , nr [...] w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnoś...

I OZ 725/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie z wniosku W.R. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Łodzi oku, Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OZ 741/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie z wniosku T.P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Toruniu nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 2982/14 - Wyrok NSA z 2015-10-22

Skargi kasacyjne [...] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i SKO w Warszawie od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 2981/14 - Wyrok NSA z 2015-10-22

Skargi kasacyjne [...] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i SKO w Warszawie od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   3