Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Kr 1759/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-19

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji

II SA/Kr 1759/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Kr 1764/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Kr 1764/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Kr 765/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SA/Kr 1225/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

II SA/Kr 320/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności