Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SAB/Wr 16/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-06-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Wojewody D. w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa w skład którego wchodzi nieruchomość zabudowana położona we W. przy u. Z. [...], M. [...] oraz M. [...] i [...]

IV SA/Wa 1923/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-10-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania od decyzji Wójta Gminy J. w przedmiocie zmiany aktu własności ziemi

II SA/Bk 618/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2005-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie przekazania sprawy administracyjnej właściwemu organowi

II SAB/Wr 10/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w sprawie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego

II SA/Rz 525/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uregulowania własności działek

II SA/Rz 610/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy sprostowania omyłki w akcie własności ziemi

II OZ 610/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-25

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

VI SA/Wa 2253/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia zmian do projektu scalenia gruntów postanowił skargę odrzucić

IV SA/Wa 461/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu.

IV SAB/Wa 80/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-14

Sprawa ze skargi Lasów Państwowych - Nadleśnictwo J. w przedmiocie bezczynności Wojewody [...]
1   Następne >   2