Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 1923/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-10-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania od decyzji Wójta Gminy J. w przedmiocie zmiany aktu własności ziemi

VI SA/Wa 2253/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia zmian do projektu scalenia gruntów postanowił skargę odrzucić

IV SA/Wa 461/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu.

IV SAB/Wa 80/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-14

Sprawa ze skargi Lasów Państwowych - Nadleśnictwo J. w przedmiocie bezczynności Wojewody [...]

VI SA/Wa 2254/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia zmian do projektu scalenia gruntów postanowił skargę odrzucić

IV SAB/Wa 33/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne