Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wa 469/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-04

Skarga R. B. i M. C. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogę publiczną

IV SAB/Wa 8/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J.M., A.M., J.M. i M.M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

IV SA/Wa 62/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 395/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 701/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-03

Skarga K. B. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

IV SAB/Wa 340/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

IV SAB/Wa 423/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SA/Wa 1777/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzez Skarbu Państwa

IV SA/Wa 2379/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

IV SA/Wa 2501/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2