Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Lu 706/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-12-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego T.C.

III SA/Lu 129/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-09-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rada Miejskiej w przedmiocie uchylenia uchwały Rady Miejskiej , nr [...]

III SA/Lu 725/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta

III SA/Lu 155/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Łęczna w przedmiocie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta

II SA/Lu 320/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezydenta Miasta

III SA/Lu 1011/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Ł. w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

III SA/Lu 725/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta

III SA/Lu 312/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Tomaszów Lubelski w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Tomaszów Lubelski stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Lu 704/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta

III SA/Lu 724/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miasta
1   Następne >   +2   4