Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 540/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-30

Sprawa ze skargi H. K. na działanie Prezydenta Miasta W.

IV SA/Wr 541/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta W. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego decyzja ostateczną z dnia [...] r. nr [...] w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

IV SAB/Wr 37/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania sprawy i wydania decyzji.

IV SAB/Wr 37/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania sprawy i wydania decyzji

IV SAB/Wr 126/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie uchylenia bądź umorzenia decyzji ostatecznych

IV SAB/Wr 133/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o sprostowanie postanowienia Prezydenta Miasta [...]z dnia [...], nr [...]

IV SAB/Wr 60/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Ś. w przedmiocie umorzenia należności z tytułu nienależycie pobranych świadczeń alimentacyjnych

IV SAB/Wr 126/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie uchylenia bądź umorzenia decyzji ostatecznych

IV SA/Wr 540/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-29

Wniosek adwokata, ustanowionego z urzędu, J. L. o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi H. K. na działanie Prezydenta Miasta [...]

IV SA/Wr 541/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-31

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   7