Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Go 460/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-07-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr [...] Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Go 416/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia ponowię wniesionych skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

II SAB/Go 19/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie zakresu i formy udzielonej pomocy społecznej

II SA/Go 311/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości, II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

II SA/Go 514/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z.

II SA/Go 1005/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-03-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia ponownie skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Go 349/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z.

II SA/Go 514/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia ponowię wniesionych skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Go 607/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z.

II SA/Go 1005/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
1   Następne >   3