Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I SA/Ke 85/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej 1.stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy S.z dnia [...] r. nr Nr [...] w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w zakresie obejmującym: - post...

I SA/Ke 161/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 1. stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy W. NR XIX/112/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w zakresie obejmującym postanowienia załącznika pozycja D w zakr...

I SA/Ke 97/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości 1. stwierdza nieważność uchwały nr XXV/150/2012 Rady Gminy B. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości w zakresie obejmującym: - postanowienia z...

I SA/Ke 100/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Ł. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1. stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy w Ł. nr XVIII/112/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie obejmującym postanowienia załącznika do uchwały - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami kom...

II SA/Ke 294/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-03-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Bliżynie w przedmiocie : odrzucenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 489/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-03-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Zagnańsku w przedmiocie : przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 925/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie : zarzutów do projektu planu miejscowego

II SA/Ke 1157/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Piekoszowie nr II/6/2001 przedmiocie ustalenia opłaty partycypacyjnej w budowie kanalizacji sanitarnej

I SA/Ke 229/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w M. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1. stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy M. NR XXIX/243/13 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie obejmującym postanowienia załącznika do uchwały pozycja F pkt 1 w zakresie obejmującym treść ,,Oświadczam, ...

I SA/Ke 230/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w M. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/243/13 Rady Gminy M. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1. stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy M. NR XXXIII/29413 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/243/13 Rady Gminy M. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresi...
1   Następne >   +2   +5   +10   77