Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2247/14 - Wyrok NSA z 2015-04-01

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta Sierpca w przedmiocie wydania zaświadczenia