Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II OSK 1425/14 - Wyrok NSA z 2016-02-05

Skargi kasacyjne J. D. i W. M. od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skarg J. D. i W. M. na uchwałę Rady Miejskiej w Czaplinku nr XLV/381/09 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice, Pławno, Psie Głowy i Trzciniec

II OSK 1351/14 - Wyrok NSA z 2016-01-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi D., położonego w obrębach: D. i K.

II OSK 1280/14 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 1414/14 - Wyrok NSA z 2016-02-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II OSK 1416/14 - Wyrok NSA z 2016-02-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 145/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-12

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy i Miasta Wyszogród , nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1099/14 - Wyrok NSA z 2016-01-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 1070/14 - Wyrok NSA z 2016-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Płocku w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 1225/14 - Wyrok NSA z 2016-01-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1287/14 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   +10   14