Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol

III SA/Wa 1557/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r.

I SA/Łd 1343/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010 r.

V SA/Wa 1382/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-06

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności

V SA/Wa 2279/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry

II OZ 886/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II FZ 497/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

I SAB/Rz 5/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-09-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta M. w zakresie postępowań podatkowych w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2008

II SA/Go 375/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji i odmowy rejestracji pojazdu

I SA/Lu 953/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za poszczególne miesiące 2007 r.

II SA/Ke 253/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy
1   Następne >   +2   +5   +10   12