Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Op 313/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie podatku od towarów i usług

II SA/Op 376/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 328/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 3/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. w przedmiocie wykonania robót budowlanych w sposób odbiegający od przepisów

II SA/Wr 1472/03 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kluczborku w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 576/03 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Op 73/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-06-21

Sprawa ze skargi P. K. na orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej przy [...] Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w O. w przedmiocie funkcjonariusza Straży Pożarnej POSTANAWIA odrzucić skargę.

II SA/Op 427/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownik do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

I SA/Op 137/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego co do klasyfikacji taryfowej

II SA/Op 219/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej
1   Następne >   +2   +5   +10   94