Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Op 276/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych, wskutek wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych,

II SA/Op 607/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie warunków zabudowy terenu

II SO/Op 69/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-08-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

II SA/Op 285/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-22

Sprawa ze skargi T. R. na działalność Burmistrza Miasta [...]

II SA/Op 24/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-04

Sprawa ze skargi K. M. na Sąd Rejonowy w K. w przedmiocie eksmisji z lokalu mieszkalnego

II SO/Op 22/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-15

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy

II SA/Op 18/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 658/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Kuratora Oświaty w przedmiocie awansu zawodowego nauczyciela z wniosku Wójta Gminy [...] o sprostowanie wyroku

II SO/Op 3/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-06-09

Skarga D., M., M. i J. W. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie budowy budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego i bezodpływowego zbiornika na ścieki

II SA/Op 510/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100