Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

II SAB/Bd 4/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 173/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi P. K. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Kr 41/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-02

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w zakresie bezprawnie pobieranych pieniędzy za czyszczenie szamba

I OZ 183/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania zawarte w punkcie III wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Łd 9/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta O. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II OSK 1271/13 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Trzemesznie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SAB/Ol 182/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w udostępnieniu informacji publicznej 1. zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy do procesowego rozpoznania wniosku skarżącego z dnia '[...]'., w zakresie punktu 3 i 5, w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Burmistrza Miasta i Gminy na rzecz skarżącego M. Sz. kwotę 357 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem złot...

II SAB/Rz 1/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Rz 310/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Ol 162/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-24

Sprawa ze skargi J. B. na czynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie nadania numeru porządkowego nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   43