Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II OSK 156/05 - Wyrok NSA z 2005-11-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w przedmiocie zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1804/10 - Wyrok NSA z 2010-11-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi [...].

II OSK 146/14 - Wyrok NSA z 2015-09-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Trzemesznie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 3069/15 - Wyrok NSA z 2016-07-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2775/16 - Wyrok NSA z 2017-11-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: M., P.j, J., R., s. H. B. w T.

II OSK 1981/18 - Wyrok NSA z 2019-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. O. i C. w T.

II OSK 541/18 - Wyrok NSA z 2020-01-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulic: Spadochroniarzy, Namiotowej, Krańcowej i Biegunowej 1. odd...

II OSK 2209/19 - Wyrok NSA z 2020-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 3081/18 - Wyrok NSA z 2019-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla [...] w B. (rejonu ulic [...])

II OSK 2159/18 - Wyrok NSA z 2018-11-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   2