Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

II SAB/Rz 17/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-08-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta (...) w przedmiocie nieudzielenia informacji publicznej

II SAB/Rz 1/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Rz 310/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Rz 499/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-09-15

Sprawa ze skargi W. W. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy [...]

II SAB/Rz 17/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-06-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta w przedmiocie wynajmu kabiny ustępowej ogólnodostępnej

II SA/Rz 225/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-07-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym działki gruntowej

II SAB/Rz 16/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-06-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta w przedmiocie rezerwacji powierzchni piwnicy

II SAB/Rz 26/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-06-08

Zażalenie na postanowienie o kosztach postępowania zawarte w punkcie III wyroku w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Rz 1148/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-06-28

Sprawa ze skargi A. s.c. J. B. i E. W. na czynność Burmistrza Gminy [...] w przedmiocie ustawienia znaku drogowego

II SAB/Rz 30/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-09-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy [...] w przedmiocie wniosku o umorzenie należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej
1   Następne >   +2   +5   +10   17