Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II OSK 214/05 - Wyrok NSA z 2005-11-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Elblągu w przedmiocie zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1906/14 - Wyrok NSA z 2016-04-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Nowy Targ w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska), w tym zmiany miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego Nowy Targ 9'.

II OSK 731/15 - Wyrok NSA z 2016-12-21

Skargi kasacyjne Rady Miasta [...] oraz S. Ł. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg S. Ł., Wojewody [...] oraz Klasztoru [...] na uchwałę Rady Miasta [...] nr [...] w przedmiocie 'Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego K.'

II OSK 1297/18 - Wyrok NSA z 2018-12-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta W. w przedmiocie wydania decyzji

II OSK 3575/18 - Wyrok NSA z 2019-02-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy G.

II OSK 3269/17 - Wyrok NSA z 2019-11-14

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 3111/18 - Wyrok NSA z 2021-09-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Kobyłce w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1700/18 - Wyrok NSA z 2019-07-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Opocznie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: [...]