Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol

II SA/Op 105/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-07-09

Sprawa ze skargi K. P. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Opolu w sprawie sygn. akt II SAB/Op 31/11

II SA/Op 265/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-29

Sprawa ze skargi M. B. na Burmistrza [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do najmu lokalu

II SA/Op 275/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-31

Sprawa ze skargi R. Z. na Burmistrza [...] w przedmiocie odsetek za zwłokę w wypłacie stypendium szkolnego

II SA/Op 27/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję w przedmiocie zakazu nieodpowiedniego użytkowania obiektu

II SA/Op 532/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego

II SA/Op 285/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-22

Sprawa ze skargi T. R. na działalność Burmistrza Miasta [...]

II SA/Op 27/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-09

Wniosek w przedmiocie odmowy wpisania na listę ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SAB/Op 14/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Op 99/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie podziału nieruchomości

II SAB/Op 72/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Lewina Brzeskiego w przedmiocie informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   19