Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1910/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. C. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej nr [...] w przedmiocie orzeczenia o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej