Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FZ 497/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

II FZ 335/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej M.K. od wyroku WSA w Gdańsku sygn. akt I SA/Gd 745/16 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku , nr [...], [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r.