Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Op 28/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2014 r.

I SA/Op 29/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za I kwartał 2015 r.

I SA/Op 385/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne

I SA/Op 505/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące luty, marzec, maj, lipiec i sierpień 2012 r.

I SA/Op 378/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Op 30/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za II kwartał 2015 r. oraz podatku do zapłaty za czerwiec 2015 r.