Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GZ 51/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Krakowie , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II GSK 1247/16 - Postanowienie NSA z 2018-03-01

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry

I GSK 946/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach w przedmiocie podatku akcyzowego

II GZ 1/18 - Postanowienie NSA z 2018-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

II GSK 3371/16 - Postanowienie NSA z 2018-10-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry