Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II FZ 31/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.

II FZ 497/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

II FZ 335/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej M.K. od wyroku WSA w Gdańsku sygn. akt I SA/Gd 745/16 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku , nr [...], [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r.

II FSK 651/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-30

Skargi kasacyjne B. [...] S.A. z siedzibą w G. i A. [...] S.A. z siedzibą w W. od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach , nr [...] w przedmiocie określenia wysokości nieprzekazanej kwoty przez dłużnika zajętej wierzytelności

II FZ 302/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe spółki

II FZ 303/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe spółki

II FZ 304/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe spółki

I FSK 1804/15 - Postanowienie NSA z 2017-04-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. (obecnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Ł.) w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec, lipiec, wrzesień, październik i listopad 2009 r.

II FZ 260/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku , znak [...] w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

I FZ 94/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w S. , nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy od stycznia do grudnia 2013 r.
1   Następne >   3