Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 1557/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r.

II FZ 497/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

III SA/Wa 2070/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od maja do listopada 2014 r. oraz luty 2015 r. i dokonanie zabezpieczenia jej na majątku poda...

III SA/Wa 831/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

II FZ 335/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej M.K. od wyroku WSA w Gdańsku sygn. akt I SA/Gd 745/16 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku , nr [...], [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r.

I SA/Gd 164/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2016 roku

I SA/Gd 169/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

I SA/Po 1708/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-09-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi E. K. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej ;

I SA/Łd 1085/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-09-05

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł.) w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc za grudzień 2013 roku

I SA/Łd 1086/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-09-05

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł.) w przedmiocie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc za styczeń, luty i marzec 2014r. oraz zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za...
1   Następne >   3